Gröna Huset

Gröna Huset (arbetsnamn) är ett samarbetsprojekt med målsättningen att tillgängliggöra, synliggöra och konkretisera hållbarhetsfrågor. En fysisk plats och ett samarbete över gränserna för att kunna göra mer tillsammans lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Stort fokus på aktiviteter och evenemang, att engagera, involvera och aktivera.

Gröna Huset verkar för att lyfta fram det hållbara Umeå och den hållbara norra regionen inför Kulturhuvudstadsåret 2014 och vidare.

Vi skapar en arena för hållbarhetsfrågor och -aktiviteter med bas i Umeå samt en grön galleria med plats för shopping, kontor, evenemang, möten och upplevelser!

Låter det intressant? Kontakta oss för mer information!