Välkommen!


VÄLKOMMEN TILL GRÖNA HUSET!


Gröna Huset är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsprojekt och drivs av en ideell förening.

Projektet har sin grund i att det finns ett stort behov av stöd och samverkan över gränserna
i hållbarhetsfrågor i Umeå och den norra regionen.

Gröna Huset ska möjliggöra mer samverkan, möten och aktiviteter
kring hållbarhet inför Kulturhuvudstadsåret 2014 och vidare.


HÅLLBARHET

Alla behövs och kan bidra utifrån sina egna förutsättningar för att samhället ska bli hållbart.
Tillsammans kan vi arbeta mycket effektivare och underlätta omställningen! 
Hållbarhetsbegreppet: kan beskrivas med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Brundtland-kommissionen om hållbar utveckling:
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”


DELTA

Gröna Huset ska arbeta med kraft av individers, gruppers, organisationers och
företags engagemang tillsammans med myndigheter, universitet, institutioner osv.

För att tillsammans utgöra en tydlig part har vi Gröna Huset Umeå Ideell Förening.

Bli medlem i föreningen och visa ditt stöd för ökad samverkan kring hållbarhet!
Du kan bli stödmedlem utan avgift eller fullvärdig medlem.

Maila dina kontaktuppgifter (namn, adress, tel, mail, personnr/organisationsnr)
och ange om du vill bli stödmedlem eller fullvärdig medlem
till info@gronahusetumea.com så skickar vi medlemsinformation.

Bli fullvärdig medlem genom att även betala årsavgiften 100 kr
till kontonr 934 220 275-2 hos Swedbank clearingnr 8420-2.
Ange ditt personnr/organisationsnr som betalningsreferens.


Partnerskap kan också upprättas. Kontakta oss gärna med idéer och frågor!

Gå med i Facebook-gruppen www.facebook.com/groups/gronahuset
för fortlöpande kontakt. Hemsidan uppdateras ytterst sällan.