Glashuset 15-16/4

Välkommen att träffa oss från Gröna Huset
måndag-tisdag 15-16 april kl 15-16 i Glashuset på Rådhustorget i Umeå.
Vi kommer att berätta om föreningen och hållbarhetsfestivalen SWEET Sustainability.