Workshop och nätverksträff 2013-09-11


Intressanta perspektiv i workshoppen om Barn och framtid ledd av Micaela Adolfsson.