SWEET Sustainability 2014Även för dig som inte tror att du är särskilt intresserad av hållbarhet!Kort sammanfattning

SWEET Sustainability är ett unikt projekt som lyfter fram och stärker hållbarhetskulturen i Umeå och den norra regionen utifrån ett gräsrotsperspektiv.

Gröna Huset Umeå Ideell Förening planerar ett inspirerande program med intresseväckande aktiviteter, kända profiler, viktiga aktörer och intressanta exempel under kulturhuvudstadsåret. Aktiviteter

Flera aktiviteter med medskapande och kreativa metoder planeras under Umeå2014.

Programmet inkluderar kända profiler, viktiga aktörer, intressanta individer och goda exempel lokalt till internationellt.

Panelsamtal, workshoppar, föreläsningar, utställningar ska arrangeras, dokumenteras och spridas vidare.

Fyra huvudteman (Återbruk & traditioner, Mat & odling, Identitet & kommers samt Kommunicera & illustrera), en hållbarhetsfestival, en öppen scen samt en fysisk och virtuell mötesplats planeras. Barns och ungas förutsättningar står i fokus.

Se vidare fliken Kalender, som uppdateras med bokningar allt eftersom.Syften och mål

  • Öka informationsutbytet i hållbarhetsfrågor lokalt till globalt 
  • Skapa fler aktiviteter kring hållbarhet
  • Ge bättre förutsättningar för hållbara verksamheter
  • Synliggöra och tillgängliggöra hållbarhetskulturen
  • Stärka den hållbara kreativiteten
  • Stötta en hållbar utveckling
  • Göra hållbarheten till ett framträdande inslag i Umeå2014
  • Ge fler möjligheten att inspirera och inspireras till omställning