SWEET Sustainability 2013Festivalen SWEET Sustainability 2013 firade hållbarhetskulturen 
och samlade människor i ett utbyte av tankar, information, produkter och tjänster 
relaterade till omställningen för ett hållbart samhälle. 


Workshop och nätverksträff 11/9 2013
Marknad och konstnärlig gestaltning 21/9 2013


Workshop Barn och framtid


Medverkande i hållbarhetsfestivalen, samarbetsparter och andra intressenter inbjöds till en workshop där barnens förutsättningar analyseras utifrån ett dåtids-, nutids-, och framtidsperspektiv. Inga särskilda förkunskaper eller specialintresse behövdes för att kunna delta. Vi ville ha en bred medverkan även med gräsrotsperspektiv.

Resultatet visades i en konstnärlig gestaltning på hållbarhetsmarknaden 2013-09-21. Materialet var tänkt att användas som underlag för att samla in barnens röster och perspektiv under 2014 och sedan sammanställas i en dokumentärfilm.

Aktiviteten är uppdelad som en trestegsraket: Första året (2013) SWOT med konstnärlig gestaltning, 2014 intervjuer i regionen, 2015 internationellt.

Tid och plats: Onsdag 11 september 2013 kl 14-17 på Studiefrämjandet, Ridvägen 5 i Umeå centrum.


Nätverksträff


Aktörer, samarbetsparter, medarrangörer och individer inbjöds till en nätverksträff för att mötas inför marknaden samt att diskutera hållbarhetsprogrammet för kulturhuvudstadsåret Umeå2014.

Tid och plats: Onsdag 11 september 2013 kl 17-19 på Studiefrämjandet, Ridvägen 5 i Umeå.


Hållbarhetsmarknad


Allmänheten inbjöds att prova, smaka, känna, tala, se och lyssna – uppleva hållbarhet! Närproducerat, ekologiskt, rättvist, återbrukat, handtillverkat, mänskligt, medmänskligt och mellanmänskligt dukades upp för alla att ta del av.

Alla individer och aktörer som ville vara med och visa upp sin bit av det hållbara Umeå och norra regionen var välkomna att medverka och uppmanades till att boka ett bord, en plats på scenen eller en annan plats på marknaden och göra något kul och inspirerande!

Marknadsdeltagarna kunde t.ex. sälja ekologiska, närproducerade, återbrukade eller rättvist producerade varor, berätta om sina hållbara verksamheter, dela med dig av sina erfarenheter eller tankar, arrangera workshopar, dansa, spela eller gestalta hållbarhet på andra sätt.

Marknaden äger rum under Bondens Egen Marknad och hållbarhetsveckan SEE Västerbotten.

Tid och plats: Lördag 21 september 2013 kl 10-15 på Rådhustorget i Umeå centrum. Fri entré.


Konstnärlig gestaltning Barn och framtid


Resultatet av workshoppen överlämnades till en konstnärlig gestaltning som presenterades på marknaden. Deltagarna i workshoppen, andra aktörer och allmänheten inbjöds att närvara och delta i gestaltningen, vilket i sig bildade material för projektet under 2014.

Tid och plats: Lördag 21 september 2013 på hållbarhetsmarknaden.


Vill du delta eller veta mer?


Intresseanmälan och frågor skickades till info@gronahusetumea.com.SWEET!


Festivalen arrangerades i samarbete med Umeå2014 och Studiefrämjandet.
Grafisk Design av Agneta Åkerlund http://artistaa.com