Gröna Husets nya lokal


Artikel i Västerbottens-Kuriren 2012-02-02 om Art & Eco och Gröna Huset.
Vi förbereder för fullt inför flytten med hyresgäster och aktiva samarbetsparter i Gröna Huset.
Kontakta oss snarast om du vill sitta med i lokalen eller boka evenemangsplats!